ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΕΒΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21 ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018(pdf)