ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ -Μ Ε Λ Ε Τ Η Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης Αριθ. Μελέτης : 05/2016

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

Μ Ε Λ Ε Τ Η

Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης

Αριθ. Μελέτης :   05/2016

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  19.999,19€

 

  

 

ΕΤΟΣ 2016

ΕΡΓΟ : Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια των κατάλληλων υλικών ,όπως αυτά περιγράφονται στην τεχνικές προδιαγραφές που ακολουθούνται ,για να εξοπλιστεί και να λειτουργήσει η γεώτρηση στην Τ.Κ. Στρύμης στην περιοχή Ιντερε του δήμου Μαρώνειας Σαπών.

Συγκεκριμένα θα προμηθευτούν και θα εγκατασταθούν τα παρακάτω  υλικά:

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, με σύστημα σταθερής πίεσης μέσω ρυθμιστή στροφών (Inverter) 37KW/50HP και κατάλληλη διάταξη εφεδρείας Υ/Δ, σύστημα ελέγχου λειτουργίας,αισθητήρα πίεσης και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό. Τεμάχιο 1
2 Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού ασύρματης επικοινωνιας με modem,plc,και αισθητηριο υδροστατικης πιεσης λειτουργίας δεξαμενής-γεωτρήσεων και οθόνη ένδειξης στάθμης. Τεμάχιο 1
3 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”, με παροχή 40Q και μανομετρικό τουλάχιστον 127 μέτρα Τεμάχιο 1
4 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 30ΚW/40ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχια 1
5 Βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 16bar Τεμάχια 2
6 Βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN80 16bar Τεμάχια 1
7 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης DN100 16ΒΑR Τεμάχια 1
8 Παροχόμετρο φλαντζωτό DN100, με έξοδο παλμού Τεμάχια 1
9 Μεταλλικός μαστός 100cm DIN 100 Τεμάχια 1
10 Μεταλλικός φλαντζωτός μαστός DIN 100   0,5 Μ Τεμάχια 1
11 Καμπύλη φλαντζωτή DIN 100 σε 4″σπείρωμα Τεμάχια 1
12 Μεταλλικό ειδικό τεμάχιο Σίγμα (εξόδου) DIN 100 ΣΕ 110  1,50M Τεμάχια 1
13 Μεταλλικό Ταυ DIN 100X DIN80  40cm Τεμάχια 1
14 Mεταλλική πλάκα στήριξης 8″ σε 4″ Τεμάχια 1
15 Μεταλλικός μαστός 100cm DIN 80 Τεμάχια 1
16 Βίδες με παξιμάδια 16Χ70 Τεμάχια 80
17 Σωλήνας ανάρτησης υποβρυχίου αντλητικού 4″ αφανούς ραφης  6,1χιλ, τύπου ΜΑΝΝESMAN Μέτρα 65
18 Συστολή 4″ σε 3″ βαρέως τύπου Τεμάχια 1
19 Καλώδιο ΝΥΥ 3X25+25+16mm Μέτρα 5
20 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm Μέτρα 70
21 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10mm Μέτρα 70
22 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm με μπλεντάζ Μέτρα 70
23 Εισαγωγή αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας – κινητήρα ) 6’’ στα 65 μέτρα με χρήση γερανού εργασία 1

Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω υλικών ανέρχεται στο ποσό των 19.999,19€ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει την πίστωση με Κ.Α. 25-7312.0001 του έτους 2016.

Τα υλικά τα οποία περιγράφονται στον προϋπολογισμό της μελέτης θα είναι όλα καινούργια θα είναι  σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές  ήτοι όλα τα προσφερόμενα υλικά θα έχουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE και ISO.

Τα προσφερόμενα υλικά θα ελεγχθούν από την αντίστοιχη επιτροπή παραλαβής προμηθειών του  Δήμου Μαρωνείας Σαπών.

Σάπες 21/03/2016

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΡΓΟ : Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα υλικά θα πρέπει να είναι καινούργια, άριστης ποιότητας και κατασκευής να μην φέρουν διαβρώσεις ή κακώσεις, οι τεχνικές τους προδιαγραφές πρέπει να είναι ίδιες με αυτές που ζητούνται από την υπηρεσία μας να μην φέρουν ελλατώματα και να είναι έτοιμα προς χρήση.

Τα είδη θα παραδοθούν στις αυθεντικές συσκευασίες τους που δεν πρέπει να φέρουν αλλοιώσεις, σκισίματα ή εκδορές, εφόσον αφορούν ακέραιες ποσότητες

Ο ηλεκτρικός πίνακες και το  ηλεκτρικό πεδίο αυτοματισμού,καθώς επίσης και όλα τα άλλα υλικά  θα παραδοθούν σε θέση λειτουργίας  , από καταρτιζόμενους τεχνικούς του αναδόχου και θα ακολουθήσει η κατάλληλη εκπαίδευση των τεχνικών που θα ορίσει ο Δήμος, για την σωστή και ομαλή λειτουργία της γεώτρησης. Τα συστήματα θα τοποθετηθούν στο αντλιοστάσια  ΑΣ 35 του Δήμου και σε θέση  λειτουργίας όπως  ορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή.

Υποχρέωση του προμηθευτή είναι να χρησιμοποιήσει ότι μικροϋλικά απαιτηθούν (π.χ. καλώδια, κλπ) για την λειτουργία των συστημάτων. Όλα τα συστήματα θα συνοδεύονται από τα κατάλληλα σχέδια ισχύος και αυτοματισμού. Απαραίτητη είναι η παροχή άμεσης τεχνική υποστήριξης σε περίπτωση βλάβης του συστήματος.

 

 1. ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ(INVERTER) 37KW 50HP

 

ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΣΤΡΟΦΩΝ (INVERTER) 37KW

Ρυθμιστής στροφών τριφασικού ασύγχρονου κινητήρα, ονομαστικής τάσης 400VAC με μικροεπεξεργαστή 16bit και δυνατότητα ελέγχου PID με vector control

O ρυθμιστής να διαθέτει τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική ισχύς εξόδου 37KW.
 • Ονομαστικό ρεύμα εξόδου 70Α.
 • Συχνότητα εξόδου μέχρι 300 Hz
 • Δυνατότητα για 120% υπερφόρτωση ρεύματος για 1 λεπτό.
 • Ενσωματωμένο PLC με 10KSteps μνήμη προγράμματος και γλώσσα προγραμματισμού Ladder.
 • Ενσωματωμένο Braking Chopper.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία Safe Stop με προκαθορισμένη είσοδο Safety.
 • Προκαθορισμένη είσοδος δεξιόστροφης κίνησης και είσοδος αριστερόστροφης κίνησης.
 • Έξι ελεύθερα προγραμματιζόμενες είσοδοι εκτός των τριών προκαθορισμένων εισόδων (Safety, Forward, Reverse)
 • Δύο ελεύθερα προγραμματιζόμενες έξοδοι.
 • Δύο αναλογικές είσοδοι.
 • Μία αναλογική έξοδος.
 • Ενσωματωμένη λειτουργία sensorless vector control
 • Ενσωματωμένος έλεγχος PID Control με λειτουργία Sleep Mode για την απενεργοποίηση της αντλίας όταν για μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρεί την πίεση στην προκαθορισμένη τιμή.
 • Δυνατότητα λειτουργίας σε κατάσταση fire mode μέσω εξωτερικής εντολής για λειτουργία χωρίς να λαμβάνονται υπ’ όψιν τα ασφαλιστικά.
 • Δυνατότητα αποθήκευσης τουλάχιστον των 4 τελευταίων σφαλμάτων.
 • Ενσωματωμένη θύρα RS – 485 MODBUS με δυνατότητα ορισμού master/slave επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων inverters (max 4 slaves).
 • Δυνατότητα κυκλικής εναλλαγής αντλιών με έλεγχο είτε βάσει του χρόνου λειτουργίας (time based) είτε βάσει της αντλούμενης ποσότητας (quantity based) με δυνατότητα ελέγχου μέχρι 4 αντλιών απ’ ευθείας από το inverter
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επιπλέον ψηφιακών και αναλογικών εισόδων-εξόδων.
 • Δυνατότητα σύνδεσης καρτών επικοινωνίας PROFIBUS-DP, MODBUS TCP/IP, ETHERNET IP, DEVICE NET, CanOpen.
 • Να διαθέτει αποσπώμενη «εν θερμώ» οθόνη ενδείξεων και χειρισμού υγρών κρυστάλλων, τύπου γραφικών με real time clock και δυνατότητα προγραμματισμού για λειτουργία βασικών εντολών και ενδείξεων τύπου HMI.
 • Ο κατασκευαστής των ρυθμιστών στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001, έγκριση CE και ο ρυθμιστής στροφών θα διαθέτει πιστοποιητικά σύμφωνα με τα Standards IEC 61800-3:2004 και IEC 61800-5-1:2007.
 • ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού ασύρματης επικοινωνιας με modem,plc,και αισθητηριο υδροστατικης πιεσης λειτουργίας δεξαμενής-γεωτρήσεων και οθόνη ένδειξης στάθμης.

 

 • ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ
 • Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ασύγχρονος, βραχυκυκλωμένου δρομέα, τριφασικός 380/660V, 50HZ, 3.000 rpm, ισχύος κατά περίπτωση σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή, διαμέτρου 6”, κατάλληλος για υποβρύχια λειτουργία.
 • Είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα: IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MG1 – 18.401-18413 και IEC EN 60034-1, IEC EN 60204-1 και NEMA MC1 – 18.414-18.424.
 • Ο βαθμός προστασίας είναι ΙΡ68.
 • Το περίβλημα του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304L, υψηλής μηχανικής αντοχής, ενώ το άνω άκρο του ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένο από χυτοσίδηρο G25 βαμμένο εσωτερικά και εξωτερικά και τα υπόλοιπα καπάκια από χυτοσίδηρο G20. Ο πυρήνας είναι κατασκευασμένος από δυναμοέλασμα άριστης ποιότητας χαμηλών απωλειών.
 • Ο άξονας είναι ανοξείδωτο ατσάλι AISI431, ενώ το τύλιγμα του ρότορα είναι τύπου κλωβού (χυτός χαλκός), παρέχοντας έτσι την εγγύηση για την μέγιστη ηλεκτρική συνέχεια ακόμη και μετά από μεγάλες περιόδους λειτουργίας. Η δυναμική ζυγοστάθμιση του ρότορα συντελεί στην ομαλή λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα χωρίς κραδασμούς.
 • Η περιέλιξη του ηλεκτροκινητήρα αποτελείται από χάλκινο αγωγό, μονωμένο με ειδικό θερμοπλαστικό υλικό PVC, υψηλών διηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών και είναι δοκιμασμένη σε τάση 3KV. Ο τρόπος κατασκευής του ηλεκτροκινητήρα παρέχει την δυνατότητα εύκολης και γρήγορης επαναπεριέλιξης. Τα εγκάρσια έδρανα είναι κατασκευασμένα από ειδικό φωσφορούχο ορείχαλκο, παρουσιάζουν δε υψηλή αντοχή στην τριβή κατά την πολύστροφη λειτουργία.
 • Το ωστικό έδρανο τύπου Kingsbury είναι κατασκευασμένο από ατσάλι γραφίτη και δύναται να δεχθεί φορτίο έως 1800kg (17,7 KN).
 • Η κατασκευή του ωστικού εδράνου είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει την λειτουργία του κινητήρα με διπλή φορά περιστροφής.
 • Όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς CEI 2-3, τροποποίηση VI του 1992 και IEC 34-1, τροποποίηση 1 του 1987 και 2 του 1989 όλοι οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να λειτουργούν απρόσκοπτα ακόμα και αν η τάση τροφοδοσίας κυμαίνεται ανάμεσα στο 90% και 110% της ονομαστικής της τιμής.
 • Ο μηχανικός στυπιοθλίπτης silicon carbide +oxide aluminium tungsten carbide +tungsten carbide διπλού χείλους U3/VI που βρίσκεται στο επάνω μέρος του ηλεκτροκινητήρα, προστατεύεται από λαβύρινθο που αποτρέπει την είσοδο της άμμου στο θάλαμο στεγάνωσης. Στο κάτω μέρος υπάρχει ελαστική μεμβράνη (EPDM) και ένα σύστημα βαλβίδων για την παραλαβή των αυξομειώσεων του όγκου του νερού και για την ισοστάθμιση της εσωτερικής με την εξωτερική πίεση.
 • Το εσωτερικό του ηλεκτροκινητήρα λούζεται με νερό αναμειγμένο με αντιψυκτικό, προσφέροντας έτσι αντοχή σε θερμοκρασίες από +25οC έως -30οC, είναι δε υδρόψυκτος και υδρολίπαντος.
 • Η φλάντζα και η προεξοχή του άξονα είναι απόλυτα σύμφωνες με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 6” και ΝΕΜΑ 8”. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει δύο καλώδια (άνω των 7,5HP) μήκους 3 μέτρων, τύπου FG5DK-0.6/1kV ανάλογης διατομής κατάλληλα για υποβρύχια παροχή. Ο ηλεκτροκινητήρας περιλαμβάνει έξι μονοπολικά καλώδια μήκους 4 μέτρων, τύπου HO7RN-F ανάλογης διατομής.
 • Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ώρα:20.
 • Τοποθέτηση:Κάθετα.
 • Μέγιστη θερμοκρασία νερού: 25ο C.
 • ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΙΑ

 

Η υποβρύχια αντλία είναι πολυβάθμια μεικτής ροής κατασκευασμένη σύμφωνα με τα πρότυπα UN1/ISO 2548.

 • Οι θάλαμοι (βαθμίδες) και τα στόμια αναρρόφησης – κατάθλιψης είναι κατασκευασμένα από λεπτόκοκκο φαιό χυτοσίδηρο GG25.
 • Ο άξονας της αντλίας είναι από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 431, χρωμιωμένο ατσάλι και είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένος για λειτουργία χωρίς κραδασμούς. Το κόπλερ είναι από ατσάλι AISI 431.
 • Οι προφυλακτήρες των καλωδίων, το πλέγμα αναρρόφησης, οι βίδες συναρμολόγησης, η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι κατασκευασμένα από ατσάλι ανοξείδωτο AISI 304 (βαλβίδα από χυτοσίδηρο).
 • Οι φτερωτές είναι από G-CuSnlO κλειστού τύπου, δυναμικά ζυγοσταθμισμένες και στερεωμένες στον άξονα της αντλίας, με ανοξείδωτες δακτυλίους κωνικού τύπου. Η κατασκευή της αντλίας επιτρέπει την αντίστροφη λειτουργία μέχρι 120% των κανονικών στροφών.
 • Τα έδρανα τριβής είναι υδρολίπαντα, ανοξείδωτα με επένδυση από ειδικό αντιτριβικό ελαστικό υλικό κατά της άμμου και οι μπούσολες από επιχρωμιωμένο ορείχαλκο, ατσάλι ανοξείδωτο.
 • Η βαλβίδα αντεπιστροφής βρίσκεται κάτω από το στόμιο κατάθλιψης και είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να εξασφαλίζει σίγουρο κλείσιμο κατά το σταμάτημα της αντλίας και μηδενικές απώλειες.
 • Το στόμιο αναρρόφησης καλύπτεται από το πλέγμα αναρρόφησης που εμποδίζει την είσοδο ξένων σωμάτων στην αντλία, πέρα από το επιτρεπόμενο όριο (40 gr/m). Η συνολική επιφάνεια των ανοιγμάτων του πλέγματος υπερκαλύπτει το τετραπλάσιο της διατομής αναρρόφησης της αντλίας.
 • Ο σύνδεσμος (κόπλερ) αντλίας – ηλεκτροκινητήρα είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με τα πρότυπα ΝΕΜΑ 1-18-388 και 1-18-413 ή 1-18-424.
 • Η μέγιστη θερμοκρασία του αντλούμενου υγρού είναι πολύ χαμηλότερη των 30 οC.
 • Η μέγιστη πίεση είναι 31bar, 40bar, 30bar ή 33 bar.
 • Η αντλία δύναται να λειτουργήσει με κλειστή εξαγωγή για τέσσερα (4) λεπτά.
 • Η αντλία θα φέρει κατάλληλο ταπελάκι με τα χαρακτηριστικά και το serial number κατασκευής.
 • Η υποβρύχια αντλία θα φέρει σήμανση CE και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.

1)Παροχή αντλίας:  40m3/h

Μανομετρικό αντλίας:τουλάχιστον 127 m

Απορροφούμενη ισχύς αντλίας: 30kW

 • ΣΩΛΗΝΑ ΜΑΝΝΕSMAN

Οι σωλήνες τύπου MANNESMAN είναι χαλύβδινοι, μαύροι αφανούς ραφής διαμέτρου 4’’.

Το υλικό κατασκευής τους είναι: GRADE B/ST 35-45 DIN 2410.

Το σπείρωμα είναι τύπου: NPS με οκτώ σπείρες ανά ίντσα.

Το μήκος των τεμαχίων τουλάχιστον 3,00m.

Η σύνδεση των σωλήνων γίνεται με κοχλιωτούς συνδέσμους (μούφες) βαρέως τύπου.

Το πάχος του τοιχώματος τουλάχιστον 6,1χιλ.

 • Τα καλώδια τύπου ΝΥΥ

Τα καλώδια θα έχουν μανδύα και επένδυση από θερμοπλαστικό σύμφωνα με τους Γερμανικούς κανονισμούς VDE  και  DIN Όλοι οι αγωγοί θα είναι χάλκινοι και μονόκλωνοι για διατομές μέχρι και 6mm2. Οι αγωγοί με διατομή από 10mm2 και άνω θα είναι πολύκλωνοι. Οι αγωγοί θα φέρουν σε όλο το μήκος τους χαρακτηριστικούς χρωματισμούς των φάσεων, ουδετέρου και γείωσης. Περιοχή θερμοκρασίας -30 έως +60 οC.

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

ΕΡΓΟ : Εξοπλισμός υφιστάμενης υδρευτικής γεώτρησης Τ.Κ. Στρύμης

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΥΛΙΚΟΥ Ε/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
1 Ηλεκτρικός πίνακας οδήγησης μίας (1) αντλίας, με σύστημα σταθερής πίεσης μέσω ρυθμιστή στροφών (Inverter) 37KW/50HP και κατάλληλη διάταξη εφεδρείας Υ/Δ, σύστημα ελέγχου λειτουργίας,αισθητήρα πίεσης και προεγκατεστημένη υποδομή για τηλεέλεγχο – τηλεχειρισμό. Τεμάχιο 1 5.750,00 5.750,00
2 Ηλεκτρικός πίνακας αυτοματισμού ασύρματης επικοινωνιας με modem,plc,και αισθητηριο υδροστατικης πιεσης λειτουργίας δεξαμενής-γεωτρήσεων και οθόνη ένδειξης στάθμης. Τεμάχιο 1 1.700,00 1.700,00
3 Υποβρύχια αντλία διαμέτρου 6”,  με παροχή 40Q και μανομετρικό τουλάχιστον 127 μέτρα Τεμάχιο 1 1.650,00 1.650,00
4 Yποβρύχιος ηλεκτροκινητήρας 30ΚW/40ΗΡ, 400V, διαμέτρου 6”, επαναπεριελίξιμος Τεμάχια 1 2.550,00 2.550,00
5 Βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN100 16bar Τεμάχια 2 73,00 146,00
6 Βάνα σύρτου ελαστικής έμφραξης DN80 16bar Τεμάχια 1 55,00 55,00
7 Βαλβίδα αντεπιστροφής ελαστικής έμφραξης DN100 16ΒΑR Τεμάχια 1 250,00 250,00
8 Παροχόμετρο φλαντζωτό DN100, με έξοδο παλμού Τεμάχια 1 440,00 440,00
9 Μεταλλικός μαστός 100cm DIN 100 Τεμάχια 1 25,00 25,00
10 Μεταλλικός φλαντζωτός μαστός DIN 100   0,5 Μ Τεμάχια 1 16,00 16,00
11 Καμπύλη φλαντζωτή DIN 100 σε 4″σπείρωμα Τεμάχια 1 33,00 33,00
12 Μεταλλικό ειδικό τεμάχιο Σίγμα (εξόδου) DIN 100 ΣΕ 110  1,50M Τεμάχια 1 76,00 76,00
13 Μεταλλικό Ταυ DIN 100X DIN80  40cm Τεμάχια 1 58,00 58,00
14 Mεταλλική πλάκα στήριξης 8″ σε 4″ Τεμάχια 1 46,00 46,00
15 Μεταλλικός μαστός 100cm DIN 80 Τεμάχια 1 21,00 21,00
16 Βίδες με παξιμάδια 16Χ70 Τεμάχια 80 0,95 76,00
17 Σωλήνας ανάρτησης υποβρυχίου αντλητικού 4″ αφανούς ραφης  6,1χιλ, τύπου ΜΑΝΝESMAN Μέτρα 65 26,50 1.722,50
18 Συστολή 4″ σε 3″ βαρέως τύπου Τεμάχια 1 70,00 70,00
19 Καλώδιο ΝΥΥ 3X25+25+16mm Μέτρα 5 21,00 105,00
20 Καλώδιο ΝΥΥ 4Χ10mm Μέτρα 70 8,00 560,00
21 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ10mm Μέτρα 70 6,00 420,00
22 Καλώδιο ΝΥΥ 3Χ2,5mm με μπλεντάζ Μέτρα 70 2,00 140,00
23 Εισαγωγή αντλητικού συγκροτήματος (αντλίας – κινητήρα ) 6’’ στα 65 μέτρα με χρήση γερανού εργασία 1 350,00 350,00
Σύνολο 16.259,50
ΦΠΑ 23 % 3.739,69
Γενικό Σύνολο 19.999,19

Σάπες   21/03/2016

Ο Προϊστάμενος του Τμήματος

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

Η Συντάξασα

Σκοπιανού Δέσποινα

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε

print