ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ Σάπες 05-02-2018
ΤΜΗΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: ΚΑΛΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
Τηλέφωνο: 2532 350 122

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο Δήμος Μαρωνείας Σαπών ενδιαφέρεται να αναθέσει την υπηρεσία

Περισυλλογής και διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς στο Δήμο
Προϋπολογισμού : 15.000,00 € (με ΦΠΑ).

Προσκαλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα , να υποβάλλουν προσφορές σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές με κριτήριο την συνολική χαμηλότερη τιμή έως την 12-02-2018 και ώρα 12:00 π.μ. Οι οικονομικές προσφορές θα υποβληθούν σε φάκελο ή fax στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Μαρωνείας Σαπών . Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2532 350 122 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για το αρμόδιο τμήμα

Κάλτσος Δημήτριος

print