ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 77/2015 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΠΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Το Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών με την υπ’ αριθμ. 77/2015 απόφασή του ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ τις θέσεις για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς στην περιοχή του Δήμου Μαρωνείας Σαπών και ειδικότερα στη Δημοτική Κοινότητα Σαπών και στην Τοπική Κοινότητα Μαρώνειας του Δήμου Μαρωνείας – Σαπών ως εξής:
Α) Στην Τοπική Κοινότητα Μαρωνείας, τέσσερεις (4) θέσεις για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς εντός των Διοικητικών της ορίων και συγκεκριμένα δύο (2) στην κτηματική περιοχή οικισμού Ασκητών και δύο (2) στην κεντρική πλατεία του οικισμού Μαρώνειας.
Β) Στη Δημοτική Κοινότητα Σαπών, δύο (2) θέσεις για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από παραγωγούς εντός των Διοικητικών της ορίων και συγκεκριμένα εντός του οικισμού Σαπών, η μία (1) δίπλα από το Ειρηνοδικείο μπροστά από το κλειστό περίπτερο και η δεύτερη στην περιοχή της πρώην Δ.Ο.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

print