ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ »

Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2

Ταχ. Κωδ.:  69300

Τηλ : 25323 50114

Fax : 25323 50119

EMail: skopianou@0873.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Δ.Σκοπιανού

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/2015

ΓΙΑ ΤΗΝ:

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ »

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

199.998,00€ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 23%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  • ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού παιδικών χαρών και λοιπού αστικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση – ανακατασκευή έξι παιδικών χαρών του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές έχουν καθορισθεί από την κείμενη νομοθεσία και πρέπει να εφαρμόζονται υποχρεωτικά.

Οι παιδικές χαρές αποτελούν πλέον τα ελάχιστα  ελεύθερα μέρη του  πολεοδομικού ιστού σε μία πόλη, κωμόπολη ή χωριό, τα οποία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για δραστηριότητες παιχνιδιού. Για  μεγάλο αριθμό παιδιών και εφήβων αποτελούν τους μοναδικούς χώρους υπαίθριων δραστηριοτήτων, ένα υπαίθριο περιβάλλον κατάλληλο για διασκέδαση, ξεκούραση, παιχνίδι.

Το παιχνίδι συμβάλλει στη νοητική, κινητική, συναισθηματική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Έτσι ο χώρος της παιδικής χαράς αποκτά ιδιαίτερη σημασία και αξία ως χώρος αγωγής, καθώς αποτελεί το υλικό πλαίσιο της δραστηριότητας του παιχνιδιού, ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα ολοένα και πιο περιοριστικά για το παιδί όπως οι σύγχρονες πόλεις.

Γίνεται σήμερα αντιληπτό ότι οι απαιτήσεις του σχεδιασμού της παιδικής χαράς είναι μεγάλες και απαιτούν διεπιστημονική συνεργασία μελετητών και παιδαγωγών.

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση και αναδιαμόρφωση έξι παιδικών χαρών, μέσω της δημιουργίας ελεύθερων και λειτουργικών χώρων αναψυχής, συμβάλλοντας έτσι στην αστική αναζωογόνηση της κάθε περιοχής, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων του Δήμου μας, ως  πόλοι ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής τόσο για τα παιδιά (νήπια –παιδιά – έφηβοι), όσο και για  τους γονείς, τους μόνιμους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.

 • ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Ο Δήμος Μαρωνείας – Σαπών  έχει έκταση 641,8 τ.χλμ , πληθυσμό  14.571 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και προέκυψε από την  συνένωση των  προϋπαρχόντων Δήμων Μαρωνείας και  Σαπών.

Έδρα του  Δήμου είναι οι Σάπες.

Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών αποτελεί ένα ιδιαίτερο παράδειγμα πολυπολιτισμικού xώρου, που διατηρεί διαγενεακά τον πολυπολιτισμικό του χαρακτήρα, καθώς από τις αρχές του αιώνα η περιοχή ήταν ένας χώρος συνύπαρξης ετερογενών ομάδων: Έλληνες  γηγενείς και πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τη Ρωμυλία και πρόσφατα από την πρώην Σοβιετική Ένωση, Τούρκοι, Πομάκοι, «Αθίγγανοι», Βούλγαροι, Εβραίοι, Αρμένιοι, Ρώσοι,  αποτελούν ορισμένες από τις ομάδες που κατοικούν ακόμα σε αυτό το χωνευτήρι πολιτισμών.
Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας και η ετερογένεια του Δήμου αποτυπώνεται στο δομημένο περιβάλλον και στα πολιτισμικά μνημεία του, όπου το παραδοσιακό διαπλέκεται με το νεωτερικό με έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ο Δήμος Μαρωνείας-Σαπών κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις μπορεί  να αποτελέσει ένα ξεχωριστό παράδειγμα δημιουργικής συνύπαρξης πολιτισμικών ετεροτήτων.

Η  παρούσα μελέτη  ενσωματώνεται στην παραπάνω φιλοσοφία και η υλοποίηση της θα αποτελέσει ορόσημο για την συνύπαρξη  των ετερογενών πολιτισμών.

Η σημερινή  εικόνα που παρουσιάζουν οι παιδικές χαρές  της προκείμενης μελέτης δείχνουν την απουσία σχεδιασμού, οράματος ενός ασφαλούς χώρου, που να στηρίζει το δημιουργικό παιχνίδι και την βιωματική μάθηση.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν και στις δύο δημοτικές ενότητες του Δήμου, την  Δ.Ε. Σαπών και την Δ.Ε. Μαρώνειας και πρόκειται να καλύψουν τις ανάγκες των κάτωθι παιδικών χαρών:

 

 • ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ-ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Ο εξοπλισμός των υφιστάμενων παιδικών χαρών παρουσιάζει μια εκπληκτική ομοιομορφία σχετικά με την οργάνωση του  κάθε χώρου και τις κατασκευές που τον απαρτίζουν . Αποτελείται κυρίως  από  παιχνίδια  παραδοσιακού τύπου (όπως τσουλήθρες, κούνιες, τραμπάλες), με περιορισμένες δυνατότητες  πρόκλησης  και ανακάλυψης  όσον αφορά στο παιχνίδι, καθώς το ενδιαφέρον των παιδιών εξαντλείται γρήγορα.  Η έλλειψη ενδιαφέροντος που μπορεί να παρουσιάζει μία παιδική χαρά με τον τυποποιημένο εξοπλισμό είναι θέμα καίριο. Αυτή η έλλειψη ποικιλίας δραστηριοτήτων δηλώνει την απουσία ενδιαφέροντος , την  ανακύκλωση στην ουσία ενός παρωχημένου μοντέλου παιδικής χαράς, την  απουσία μίας ανανεωτικής τάσης σχεδιασμού, την περιορισμένη αντίληψη για  την αναγνώριση της αξίας  της παιδικής χαράς στο κοινωνικό γίγνεσθαι.

Οι χώροι πρασίνου που υπάρχουν σε κάθε παιδική χαρά  είναι  μια λωρίδα με γρασίδι, θάμνους ή κάποια δέντρα τοποθετημένα τυχαία, χωρίς να γίνεται καμία πρόβλεψη για τον σκιασμό των χώρων καθιστικού και παιχνιδιού, κάτι τελείως απαραίτητο στην χώρα μας και χωρίς να συνδέεται λειτουργικά με την παιδική χαρά. Οι χώροι δεν είναι σχεδιασμένοι για χρήσεις όπως περίπατος, στάση –αναψυχή.

Επίσης είναι  ευδιάκριτος σε όλες τις παιδικές χαρές ο μη διαχωρισμός των χώρων σε ηλικιακές ομάδες, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους  ασφάλειας (το μεγάλο παιδί τρέχει εκεί που παίζει το νήπιο), αλλά και η  παράβλεψη ηλικιακών ομάδων, όπως των εφήβων, που συνήθως αγνοούνται ως χρήστες των χώρων αυτών. Συχνά αυτή η ηλικιακή ομάδα επιλέγει ένα πάρκο – παιδική χαρά ως τόπο συνάντησης. Έτσι, καθώς δεν υπάρχει μέριμνα για τις ιδιαίτερες ανάγκες τους συχνά οικειοποιούνται αυθαίρετα το χώρο που προορίζεται για μικρότερα παιδιά. Γενικά, η  μη πρόβλεψη της χρήσης των χώρων της παιδικής χαράς και  από  παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας οδηγεί τα παιδιά αυτά να κάνουν χρήση του εξοπλισμού που απευθύνεται σε νεότερες ηλικίες.

Προτείνεται λοιπόν η αποξήλωση των παλαιών οργάνων, που δεν πληρούν πια τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και η τοποθέτηση νέων σύγχρονων και ασφαλών οργάνων ποικίλων δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα, η κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις, διαδρόμων προσπέλασης, τοποθέτηση περίφραξης, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού (βρύση, κάδοι απορριμμάτων, ενημερωτική πινακίδα εισόδου, καθιστικά, τραπεζόπαγκοι).

Ο υφιστάμενος εξοπλισμός της κάθε παιδικής χαράς που μπορεί κατόπιν παρέμβασης (επισκευής και συντήρησης, βαφής, κλπ.) να διατηρηθεί, θα μεταφερθεί σε άλλο χώρο της δημοτικής ενότητας, προκειμένου να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η οικονομία και η ανάπλαση της υπάρχουσας παιδικής χαράς, αισθητικά να αναβαθμιστεί σε πλήρη βαθμό και να αποτελέσει πηγή ζωής, εξασφαλίζοντας έναν πλήρη ασφαλή δημόσιο χώρο αναψυχής και ξεκούρασης.

Οι προαναφερόμενοι χώροι και οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Οι συγκεκριμένες δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις –ανάπλαση των παιδικών χαρών – θα συμβάλλουν κατά το μέγιστο  στην αξιοποίηση, αναζωογόνηση, αναβάθμιση της κάθε περιοχής  ώστε να ενισχυθεί η επισκεψιμότητα τους και η λειτουργικότητα τους.

 • ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ – ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Όσον αφορά, στο θέμα της καταλληλότητας των παιδικών χαρών που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφάλειας. Συγκεκριμένα:

 • δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.),
 • δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά,
 • δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων,
 • δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι,
 • δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.)
 • υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).

Στην παρούσα μελέτη έχουν ληφθεί υπόψη όλες οι παράμετροι που περιγράφονται αναλυτικά στα πρότυπα ασφαλείας και την ελληνική νομοθεσία. Συγκεκριμένα:

 • Η επισκεψιμότητα, η προσβασιμότητα και η σήμανση του κάθε χώρου, με περίφραξη και είσοδο ορισμένη και όρια καθορισμένα, καθώς και πινακίδα εισόδου, ώστε να αποτρέπεται η διάβαση σε άτομα που δεν έχουν λόγο παρουσίας στον χώρο, σε ζώα, αλλά και να περιορίζονται τυχόν κίνδυνοι, χωρίς ωστόσο να αποκόπτεται ο χώρος από το ευρύτερο περιβάλλον.
 • Η ασφάλεια που πρέπει να παρέχει στα παιδιά η επιλογή των παιχνιδιών.
 • Η ένταξη δραστηριοτήτων Α.με.Α.
 • Η ποικιλία των παιχνιδιών, ώστε να προσφέρονται εναλλακτικές ευκαιρίες για παιχνίδι και εκπαίδευση, σε πληθώρα ηλικιακών ομάδων.
 • Η τήρηση των ορίων ασφαλείας του κάθε παιχνιδιού, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι τραυματισμού.
 • Η τοποθέτηση καθιστικών για τους συνοδούς των παιδιών ,προσφέροντας δυνατότητες ξεκούρασης , αναψυχής, κοινωνικοποίησης με άλλους γονείς και εποπτείας των παιδιών.
 • Η τοποθέτηση μικρών κάδων για απορρίμματα σε διάφορα σημεία του χώρου.
 • Η τοποθέτηση βρύσης με πόσιμο νερό.
 • Ο επαρκής ηλεκτροφωτισμός

Ειδικότερα ,οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής:

 • Δημιουργία διαφορετικών ζωνών δραστηριοτήτων ανά ηλικιακή ομάδα – ζώνη νηπίων και ζώνη παιδιών
 • Αποξήλωση του ακατάλληλου εξοπλισμού,
 • Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού
 • Κατασκευή των κατάλληλων επιφανειών για προστασία από πτώσεις.

Ο νέος εξοπλισμός που έχει επιλεγεί περιλαμβάνει ποικιλία δραστηριοτήτων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων, όπως π.χ. κούνιες και ελατήρια για νήπια (έως 4 ετών), τραμπάλες και κούνιες για παιδιά διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (2 έως 4 ετών και άνω των 4 ετών), τσουλήθρες και σύνθετα για νήπια έως 4 ετών, καθώς και για παιδιά άνω των 6 ετών και αναρριχητικές δραστηριότητες για παιδιά, που δίνουν την αίσθηση της διαδρομής περιπέτειας.

Επιπλέον, βασικό κριτήριο των προτεινόμενων παρεμβάσεων είναι η παροχή ευκαιριών αναψυχής και παιχνιδιού σε άτομα με ειδικές ανάγκες, δραστηριότητες που απουσιάζουν ολοκληρωτικά στην παρούσα κατάσταση.

Η ανάπλαση των χώρων της παρούσας μελέτης θα συμβάλλει στην αναζωογόνηση, την αναβάθμιση της περιοχής ώστε να αποτελέσουν πόλους έλξης και συνάθροισης ,  για τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής που ασφυκτιούν μέσα στην σημερινή κοινωνικο-οικονομική δομή, για τους επισκέπτες, αλλά και για  όσους επιστρέφουν στην επαρχία  από τα μεγάλα αστικά κέντρα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στη νέα οικονομική κατάσταση. Θα αποτελέσει πηγή ζωής, αποδίδοντας στους χώρους  αισθητική αναβάθμιση και λειτουργικότητα με κύριο γνώμονα την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων, σωματικών και πνευματικών, για παιδιά διαφόρων ηλικιών, καθώς επίσης  και για τους επισκέπτες κάθε ηλικίας. Οι γονείς ή οι συνοδοί , θα  νιώθουν ασφαλείς πηγαίνοντας τα παιδιά τους στις αναμορφωμένες, νέου πολυμορφικού σχεδιασμού, παιδικές χαρές.

Αναλυτικότερα, οι ανάγκες σε όργανα παιχνιδιού και αστικό εξοπλισμό της κάθε Παιδικής Χαράς έχουν επιλεγεί ως εξής:

1. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΑΜΦΙΩΝ
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.1 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΙΚΤΗ  (1 ΠΑΙΔΙΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) 1,00 ΤΜΧ
2.6.5 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΘΕΣΙΟ 1,00 ΤΜΧ
2.6.20 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.12 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1,00 ΤΜΧ
2.6.27 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ(Μ) 32,00 M
2.6.28 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 TMX
2.6.31 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 20mm 78,00 Μ
2.6.25 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,00 TMX
2.6.26 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 2,00 TMX
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 TMX
2.6.35 ΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ 1,00 TMX
2.6.38 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 62,00 Μ2
2.6.39 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ (HIC: 2600ΜΜ) 82,00 Μ2
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ
2. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ(Καραγάτσια)
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ  1 1,00 ΤΜΧ
2.6.7 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ 2 1,00 ΤΜΧ
2.6.21 ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.2 ΚΟΥΝΙΑ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.13 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ Α’ 1,00 ΤΜΧ
2.6.27 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ(Μ) 95,00 M
2.6.28 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.25 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,00 ΤΜΧ
2.6.26 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 4,00 ΤΜΧ
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.38 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 185,00 M2
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ
3.ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.11 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  1 1,00 ΤΜΧ
2.6.9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  2 1,00 ΤΜΧ
2.6.3 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.14 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.22 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 1,00 ΤΜΧ
2.6.23 ΓΕΦΥΡΑ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 1,00 ΤΜΧ
2.6.24 ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.36 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΦΩΤΟ 1,00 ΤΜΧ
2.6.27 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ(Μ) 20,00 M
2.6.28 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.25 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.26 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 2,00 ΤΜΧ
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.33 ΒΡΥΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.38 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 75,00 M2
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ
4. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΑΠΩΝ (Αλώνια)
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.3 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.8 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  1 1,00 ΤΜΧ
2.6.9 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  2 1,00 ΤΜΧ
2.6.19 ΤΡΕΝΑΚΙ 1,00 ΤΜΧ
2.6.15 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟ 1,00 ΤΜΧ
2.6.27 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ(Μ) 31,00  M
2.6.28 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.25 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.33 ΒΡΥΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.38 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 55,00 M2
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ
5. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΩΝ           
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.1 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΙΚΤΗ  (1 ΠΑΙΔΙΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) 1,00 ΤΜΧ
2.6.16 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.35 ΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ 2,00 ΤΜΧ
2.6.29 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,8Μ 1,00 ΤΜΧ
2.6.41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΙΟΣΚΙ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.33 ΒΡΥΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.32 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ / ΧΩΡΙΣΜΑ- ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ) 7,00 m
2.6.40 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm (Μ3) 35,00 M3
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ
6.  ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΒΕΝΝΑΣ       
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
2.6.4 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 1,00 ΤΜΧ
2.6.6 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ  1 1,00 ΤΜΧ
2.6.10 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ 1,00 ΤΜΧ
2.6.17 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ Β’ 1,00 ΤΜΧ
2.6.18 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 1,00 ΤΜΧ
2.6.36 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΦΩΤΟ 1,00 ΤΜΧ
2.6.30 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 ΤΜΧ
2.6.25 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 2,00 ΤΜΧ
2.6.41 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ
2.6.34 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.33 ΒΡΥΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ HPL 1,00 ΤΜΧ
2.6.37 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ (HIC: 1200ΜΜ) 30,00 M2
2.6.38 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 21,00 M2
2.6.41 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ 1,00 ΤΜΧ

 

 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί Ανοιχτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Το ποσό της εν λόγω δαπάνης ανέρχεται σε 199.998,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) και θα καλυφθεί από πιστώσεις του Πράσινου Ταμείου, Δράση 7 του περιβαλλοντικού ισοζυγίου βάσει του άρθρου 40 του ν. 4178/2013 – «Συντήρηση, βελτίωση και αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, παιδότοπων και πλατειών.», του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση  2012-2015», σύμφωνα με την υπ’αρίθμ. 5211 / 23-12-2014 Πρόσκληση υποβολής προτάσεων του Πράσινου Ταμείου.

Σάπες, 26 /03/2015
Ο  Συντάξας

Δέσποινα Σκοπιανού

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος  &Πολιτικής Προστασίας

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ

« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ -ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

6 ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ »

Ταχ. Δ/νση : Παπαδήμα 2

Ταχ. Κωδ.:  69300

Τηλ : 25323 50114

Fax : 25323 50119

EMail: skopianou@0873.syzefxis.gov.gr

Πληροφορίες: Δ.Σκοπιανού

 

 

 

 

 

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/2015

3.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΑΡ.ΑΡΘΡΟΥ ΚΩΔ. CPV ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€) ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ
2.6.1 37535210-2 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΜΕΙΚΤΗ  (1 ΠΑΙΔΙΩΝ & 1 ΝΗΠΙΩΝ) 2,00 950,00 1.900,00
2.6.2 37535210-2 ΚΟΥΝΙΑ ΑΙΩΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 11.000,00 11.000,00
2.6.3 37535210-2 ΚΟΥΝΙΑ ΞΥΛΙΝΗ 2ΘΕΣΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 2,00 800,00 1.600,00
2.6.4 37535210-2 ΚΟΥΝΙΑ ΦΩΛΙΑ 1,00 2.900,00 2.900,00
2.6.5 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4ΘΕΣΙΟ 1,00 650,00 650,00
2.6.6 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ  1 2,00 600,00 1.200,00
2.6.7 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ 2 1,00 600,00 600,00
2.6.8 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  1 2,00 550,00 1.100,00
2.6.9 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΜΟΝΟ ΤΥΠΟΥ  2 2,00 550,00 1.100,00
2.6.10 37535250-4 ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 2/ΘΕΣΙΟ 1,00 650,00 650,00
2.6.11 37535250-4 ΤΡΑΜΠΑΛΑ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ 4 ΘΕΣΕΩΝ 1,00 1.800,00 1.800,00
2.6.12 37535200-9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ 1,00 3.500,00 3.500,00
2.6.13 37535200-9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ Α’ 1,00 4.300,00 4.300,00
2.6.14 37535200-9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 2 ΤΣΟΥΛΗΘΡΕΣ 1,00 7.000,00 7.000,00
2.6.15 37535200-9 ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΠΥΡΓΟ 1,00 2.500,00 2.500,00
2.6.16 37535200-9 ΣΥΝΘΕΤΟ ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΙΣ 1,00 14.000,00 14.000,00
2.6.17 37535200-9 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑ ΝΗΠΙΩΝ Β’ 1,00 4.250,00 4.250,00
2.6.18 37535200-9 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΝΘΕΤΟ ΝΗΠΙΩΝ 1,00 4.500,00 4.500,00
2.6.19 37535200-9 ΤΡΕΝΑΚΙ 1,00 4.500,00 4.500,00
2.6.20 37535220-5 ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 11.000,00 11.000,00
2.6.21 37535220-5 ΠΥΡΓΟΣ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΕΩΝ 1,00 5.000,00 5.000,00
2.6.22 37535220-5 ΓΕΦΥΡΑ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ 1,00 1.000,00 1.000,00
2.6.23 37535220-5 ΓΕΦΥΡΑ ΔΟΚΟΣ ΜΕ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ 1,00 1.110,00 1.110,00
2.6.24 37535220-5 ΔΙΠΛΗ ΔΟΚΟΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ 1,00 400,00 400,00
2.6.25 34928480-6 ΚΑΛΑΘΑΚΙ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 8,00 300,00 2.400,00
2.6.26 39113300-0 ΠΑΓΚΑΚΙ ΜΕ ΠΛΑΤΗ 8,00 200,00 1.600,00
2.6.27 44231000-8 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΞΥΛΙΝΗ(Μ) 178,00 50,00 8.900,00
2.6.28 34928220-6 ΠΟΡΤΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 4,00 375,00 1.500,00
2.6.29 34928220-6 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,8Μ 1,00 400,00 400,00
2.6.30 34928220-6 ΠΟΡΤΑ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ 1,00 400,00 400,00
2.6.31 34928220-6 ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΑΝΕΛΑ ΠΛΑΚΑΖ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 20mm 78,00 40,00 3.120,00
2.6.32 34928410-5 ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ / ΧΩΡΙΣΜΑ- ΑΛΥΣΙΔΑ ΜΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΥΣ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ ) 7,00 100,00 700,00
2.6.33 34928400-2 ΒΡΥΣΗ ΣΕ ΣΧΗΜΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΟΥ HPL 4,00 700,00 2.800,00
2.6.34 35261000-1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΓΧΑΡΑΚΤΗ HPL 6,00 300,00 1.800,00
2.6.35 34991000-0 ΘΕΜΑΤΙΚΟ  ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΟΦΩΤΟ 3,00 1.100,00 3.300,00
2.6.36 34991000-0 ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΤΡΙΦΩΤΟ 2,00 2.000,00 4.000,00
2.6.37 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40ΜΜ (HIC: 1200ΜΜ) 30,00 60,00 1.800,00
2.6.38 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 45ΜΜ (HIC: 1400ΜΜ) 398,00 65,00 25.870,00
2.6.39 44112200-0 ΔΑΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 100ΜΜ (HIC: 2600ΜΜ) 82,00 100,00 8.200,00
2.6.40 14212000-0 ΒΟΤΣΑΛΟ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ 2-8mm (Μ3) 35,00 150,00 5.250,00
2.6.41 ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΓΚΑΚΙΑ, ΚΙΟΣΚΙ -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ) ΚΑΤ’ ΑΠΟΚΟΠΗ 3.000,00 3.000,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 162.600,00
ΦΠΑ 23% 37.398,00
ΣΥΝΟΛΟ 199.998,00

 

 

 

 

 

 

Σάπες, 26 /03/2015
Ο  Συντάξας

Δέσποινα Σκοπιανού

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος του τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος  &Πολιτικής Προστασίας

Αθανάσιος Κλωνίδης

Πολιτικός Μηχανικός

 

 

 

 

print