ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥ