ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1998

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  1. Σύμφωνα με το άρθρο 10 Ν.3421/2005 «Στρατολογία Ελλήνων και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α΄302/13-12-2005), οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2019 (γεννημένοι το έτος 1998), ανεξάρτητα από τον τόπο εγγραφής τους στα Μητρώα Αρρένων, υποχρεούνται να προσέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ή στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) κατά το χρονικό διάστημα από 4-1-2016 μέχρι 31-3-2016, προκειμένου να συμπληρώσουν και καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (Δ.Α).
  1. Κατά την παρουσίαση τους οι στρατεύσιμοι πρέπει να φέρουν επικυρωμένη φωτοτυπία του δελτίου της Αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους και πιστοποιητικό Δήμου-Κοινότητας, από το οποίο θα προκύπτει η εγγραφή τους στα Μητρώα Αρρένων. Όσοι πάσχουν από σοβαρή ασθένεια, βεβαίωση γιατρού ή Νοσοκομείου σχετικά με την πάθηση τους. Για τους Μονίμους Κατοίκους Εξωτερικού, η κατάθεση του Δ.Α μπορεί να γίνει μέσω των αρμόδιων Ελληνικών Προξενικών Αρχών με την αποστολή και των παραπάνω δικαιολογητικών.
  1. Στους στρατευσίμους που θα καταθέσουν το Δ.Α εκπρόθεσμα (μετά την 31-3-2016) ή δεν θα το καταθέσουν καθόλου ή θα δηλώσουν σ’ αυτό ψευδή στοιχεία, θα επιβληθεί πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση (εξαγοράσιμη).
  1. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Στρατολογική Υπηρεσία Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ( τηλ. 2531350914 -922).

                                                                            Από τη Στρατολογική Υπηρεσία

                                                                         Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΩΝ ΤΟ 1998

Δ.Ε.Μαρώνειας Ξυλαγανής 2-2-2016 Τρίτη
Αμαράντων 3-2-2016 Τετάρτη
Ιμέρου,Μαρώνειας,Μιράνων,ΠελαγίαςΠροσκυνητών 4-2-2016 Πέμπτη
Δ.Ε.Σαπών Επώνυμα από Α έως Μ 8-2-2016 Δευτέρα
Επώνυμα από Ν έως Ω 9-2-2016 Τρίτη
Κρωβύλης,Λοφαρίου,Στρύμης 10-2-2016 Τετάρτη
Αμφίων,Αρίσβης,Ιασίου,Εβρίνου, Κιζαρίου,Νέας Σάντας 11-2-2016 Πέμπτη
print