ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ ΤΩΝ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΣΥΝΔΗΜΟΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ -ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι όσοι έχουν υποστεί ζημιές λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στις 16,17Δεκεμβρίου 2017 στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες – εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μαρώνειας – Σαπών, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στον Δήμο στις κατά τόπο έδρες των Τοπικών Κοινοτήτων σε συνεννόηση με τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων, προσκομίζοντας φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας.
Μετά την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί οι αιτούντες θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος (17/01/2018).
2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
3. Την οικονομική ενίσχυση δε δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των πληγεισών κατοικιών που δεν είναι η κύρια κατοικία τους.
4. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:
α) στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης- δεν συμπεριλαμβάνονται
ανεξάρτητα κτίσματα ( βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, υπόγεια κτλ), και,
β) στο σύνολο της οικοσκευής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΣΑΠΩΝ

ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

print